Orgon i orgonity – CUDowne urządzenia o wspaniałej mocy.

To czym się odżywiamy, jak postrzegamy Siebie i otaczający nas świat jest bardzo istotnie, ale to czym się otaczamy ma również wielkie znaczenie.
Czym jest orgon i czym są orgonity i dlaczego warto jest zaprosić je do swojej przestrzeni?

Zapraszam do lektury, artykuł od mojego przyjaciela, naturopaty,, który na co dzień zajmuje się energiami, uzdrawianiem i orgonitami.

W dzisiejszych czasach, wraz ze wzrostem zainteresowania duchowością człowieka oraz mechanizmami rządzącymi naszą rzeczywistością, bardzo często spotykamy się z określeniem „energia”. Pomijając odniesienia czysto naukowe, jest to jednak termin przez wielu uznawany za „odrealniony”, kojarzący się jedynie z magią czy płaszczyzną, która jest w swojej naturze tak nienamacalna, że aż kwestionuje się jej istnienie. Tendencję tę da się szczególnie zauważyć we współczesnym świecie zachodnim, gdzie duży nacisk został położony na życie w materii i skupienie na ‚twardej’ codzienności oraz wszystkich powiązanych z nią czynnościach.

Ludzki umysł został przez naszego Stwórcę zaprojektowany z zamysłem, by mógł on w jak najefektywniejszy sposób doświadczać i badać wycinek rzeczywistości, który został mu dany w jego indywidualnym programie życiowym, czyli wcieleniu. Z tego też względu nasze oko jest w stanie zobaczyć jedynie niewielki ułamek całego spektrum zjawisk, które tak naprawdę nieustannie zachodzą dookoła nas. Podobnie jak powietrze, które odżywia nasze komórki lub jak prąd, który płynie w instalacjach, zasilając nasze domy – w ten sam sposób, w ukryciu przed fizycznymi zmysłami, oplata i przepływa dookoła nas nieustannie „Rzeka Życia”, w której jesteśmy zanurzeni od momentu przyjścia na ten świat.

To boskie zasilanie wszelkiego istnienia było na przestrzeni wieków określane za pomocą różnych terminów: Eter, Akasha, Kwintesencja, Qi (Chi), Prana, czy Energia. W czasach współczesnych (XX w.) zaczął ją badać pewien austriacki uczony – Wilhelm Reich (zaraz po naszym wybitnym polskim wynalazcy Franciszku Rychnowskim). Początkowo używając „energii” do celów medycznych, wspomagał swoich pacjentów w uzdrawianiu różnorakich chorób i przywracaniu ich organizmom prawidłowej energetyki (równowagi ładunków elektromagnetycznych). Z biegiem czasu odkrywał coraz więcej wspaniałych możliwości, oferowanych przez zagęszczenie w danym miejscu życiodajnych ładunków. Swojemu odkryciu nadał nazwę „Orgon”, a swoim wynalazkom – urządzenia orgonowe (opisał te zagadnienia w swojej książce „The discovery of the orgone” z 1948 roku).

Jak już zostało wcześniej wspomniane, orgon jest manifestacją promieniowania, które odżywia całą Naszą Planetę na każdej płaszczyźnie. Jest również obecny w próżni (kosmosie), co czyni go łącznikiem oraz nośnikiem informacyjnym pomiędzy różnymi ciałami (świadomościami) kosmicznymi oraz wymiarami. Pole elektromagnetyczne Ziemi i jego Torus (toroidalna, samo napędzająca się sfera manifestacji życia) są wypełnione orgonem w większym zagęszczeniu. Jest siłą dającą życie, ale może być również czynnikiem go odbierającym. Nasza rzeczywistość zbudowana jest na matrycy polarnej, co oznacza, że jest nieustannym tańcem przeciwstawnych sił kreacji i destrukcji. wszystko to zachodzi w jednym momencie na różnych poziomach za sprawą prawa rezonansu oraz samoregulacji pola ziemskiego.

Biegunowość ta jest swoistym perpetuum mobile, a istoty zostały zesłane do tego świata po to, by być generatorami tych przeciwstawieństw, podtrzymującymi płynność i istnienie wszelkich procesów.

Wyróżniamy kilka głównych postaci orgonu, jednak żeby zbytnio nie komplikować tego tematu na początek – tymi, które nas najbardziej interesują są POR (Positive orgone Radiation) oraz DOR (Deadly Orgone Radiation).

POR jest rodzajem orgonu, który jest bardzo korzystny dla organizmów żywych. Zasila wszelkie jego struktury, wspierając wszelkie funkcje ciała, poprzez przenikanie jego wewnętrznych światłowodów – meridianów oraz systemu czakr. Hydroelektryczność oraz inne procesy komórkowe, a także sama matryca DNA są zbudowane z cząstek kwantowych (baza światła) i posiadają one własne zasilanie – właśnie z przestrzeni gęstości orgonowej/eterycznej. Duże nagromadzenie orgonu jest widoczne na terenach górzystych – z tego względu są one tak korzystne dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego człowieka. Starożytne cywilizacje posiadały głębokie zrozumienie tych zjawisk i dlatego tworzyły budowle w postaci piramidalnej – jako naturalne generatory oraz swojego rodzaju ‚soczewki’, skupiające tą darmową i ogólnodostępną energię. Egipcjanie posiadali komory lecznicze, wykorzystujące elementy wody, dźwięku oraz kształtu (manifestacje orgonu) do uzdrawiania. Orgon wykazuje silne powinowactwo do wody – lubi umiejscawiać się w okolicach zbiorników wodnych, z tego też względu ma tak silne działanie na organizm ludzki (który w 70% się z niej składa). Również rośliny są małymi fabrykami POR oraz filtrami DOR – wyjaśnia to fakt, dlaczego w niektórych miejscach (oraz np. mieszkaniach) rośliny bardzo szybko obumierają, a w innych rosną zdrowe i silne.

Miałem osobiście w tym temacie empiryczne doświadczenie, które tego dowiodło. W mieszkaniu, w którym nie mogła urosnąć żadna roślina (bardzo szybko więdły, były wątłe) zastosowaliśmy urządzenia orgonowe (typu orgonit), co zmieniło z czasem energetykę miejsca na tyle, że w dniu dzisiejszym jest rajem dla roślin (rosną zdrowe i silne). Również zwierzęta uwielbiają POR, co da się zaobserwować np. po zachowaniu kotów – istot silnie czułych na wszelkie rodzaje promieniowania. Moje kotki lubiły zawsze kłaść się blisko orgonitów i w ten sposób odpoczywać.

Zdj. Lukas Słowek

Orgonity – właściwości i zasady działania

ORGONIT

Urządzenie – forma generatora orgonu (energii życiowej, Chi, Qi, Prany) przeznaczona do harmonizowania i transformowania energii o obniżonej częstotliwości ze swego otoczenia. Poprzez swój unikalny skład (o którym w dalszej części tekstu) orgonit wciąga do siebie tzw. negatywną (choć naładowaną dodatnio) orgonową energię DOR i zamienia ją w korzystną dla psychiki oraz zdrowia istot żywych formę (POR). Orgonity mogą być instalowane przez osoby nie posiadające fachowej wiedzy z dziedziny radiestezji (jednak w Equilibrium doradzamy gdzie zastosować jakie orgonity, jaką ich ilość, wielkość i gdzie je najlepiej umieszczać). Nie wymagają zasilania nie rozładowują się, działają zarówno w otwartej przestrzeni jak i w budynkach, nie emitują szkodliwego promieniowania, wręcz przeciwnie – wszystkie działają bardzo korzystnie na organizm ludzki.
Jedynym zabiegiem konserwacyjnym jest ich oczyszczanie, by usunąć z nich nazbierane ładunki, udrażniając tym samym jego wewnętrzne meridiany (światłowody).
(Metody oczyszczania chętnie udostępniamy w pliku, po prywatnym zapytaniu)

Akumulatory orgonowe wynalazł austriacki psycholog i psychiatra Wilhelm Reich. Wtedy były to akumulatory puste, wewnątrz których następował proces akumulacji energii. Konstrukcja ówczesnego orgonitu (akumulatora orgonu) była całkiem inna. Różnił się on budową i kierunkiem przepływu energii kosmicznej. W konstrukcjach Reicha oddziaływania były skierowane do środka, orgonit z kolei generuje, filtruje i wypromieniowuje energię na zewnątrz. W orgonicie cenne jest dodanie energii kształtu (mandale, Święta Geometria, spirale prawoskrętne, SBB, różne cenne formy, bryły). Orgonit wypromieniowuje energię zawartych wewnątrz elementów, dlatego stosuje się w nim metale i kamienie korespondujące z energiami użytkownika (co można poznać np. drogą odczytu astrologicznego).

SKŁAD

Orgonit jest mieszanką złożoną w części z żywicy organicznej lub wosku oraz z małych cząsteczek metalu (miedzi, żelaza, srebra, złota) i kryształów (kwarcu, innych kamieni oraz minerałów). Tworzą one silną energetyczną matrycę (torus, pole torsyjne), mającą zdolność do transmutacji niekorzystnych energii (np. promieniowania cieków wodnych, zastałe energie miejsca, wpływy miejsc obfitujących w burzliwe konflikty, emocje itp.) w zdrowe i podtrzymujące życie. Bardzo ważnym elementem wyróżniającym orgonity od pierwotnych konstrukcji Reicha jest użycie w ich wnętrzu kwarcu (przede wszystkim kryształu górskiego). Dzięki minerałom urządzenie zawsze wypromieniowuje Pozytywny Orgon (POR-Positive Orgone Radiation/Pozytywne Promieniowanie Orgonowe) transformując negatywną energię DOR (Deadly Orgone Radiation/Śmiertelne Promieniowanie Orgonowe).

Kamienie stosowane w orgonitach są uprzednio oczyszczone z energii ludzi, którzy je dotykali oraz innnych wpływów radiologicznych. Z tego powodu orgonit jest bezpieczny, gdyż zatopione w żywicy minerały nie przyjmują już energii innych ludzi, można je bezpiecznie dotykać (funkcjonują od tej pory jako układ zamknięty)

DZIAŁANIE

Celem żywicy będącej w składzie jest przyciągnięcie do siebie energię pól elektromagnetycznych (promieniowanie) z otoczenia, dzięki cząsteczkom metalu energia przyspiesza (następuje odbijanie energii subtelnych oraz fotonów na zasadzie zwierciadła Kozyriewa) i przechodzi przez strukturę krystaliczną minerałów (kanały informacyjne/ siatki świadomości) .To właśnie prowadzi do emisji pozytywnej energii i witalnej mającej wpływ na poprawę komfortu życia, zdrowia psychicznego i fizycznego.

PROGRAMOWANIE

Programowane orgonity działają wiele razy silniej.
Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że to właśnie sposób ich oczyszczania, energetyzowania i oczyszczania to najważniejsze czynniki, gwarantujące ich skuteczność oraz moc.
W Equilibrium stosujemy zróżnicowane techniki medytacyjne, energię dźwięku (instrumenty naturalne, misy tybetańskie, kamertony oraz instrumenty kryształowe – kamertony i harfa) oraz oczyszczanie za pomocą energii żywiołów po to, by nasze orgonity miały jak najbardziej pozytywny wpływ na ich użytkowników. Od samego początku rozpoczęcia ich produkcji to proces, do którego przywiązujemy najwyższą wagę, ponieważ rozumiemy jego doniosłość.

Ich działanie potwierdzają ludzie, którzy je od nas kupili (opinie do sprawdzenia w recenzjach na stronie Projekt Equilibrium oraz grupie Equilibrium – Życie w Równowadze Ciała, Umysłu i Ducha lub Rusz limfę – życie w zdrowiu wg dr.Roberta Morse’a)

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

⚜️ Bardzo pozytywny wpływ na Ziemię, ochronę środowiska, na wszystkie żywe organizmy, faunę i florę, oczyszczają wodę pitną, stawy i rzeki

⚜️ Neutralizuje strefy geopatyczne, w wyniku zakłóceń integralności skał powstałych w sposób naturalny (uskoki tektoniczne, radioaktywność, cieki wodne, mokradła, studnie geopatyczne) lub sztuczny (sieci inżynieryjne, komórkowe, mikrofalowe, HAARP, 5G, WIFI i inne) a mających niepożądane oddziaływanie na zdrowie człowieka, które mogą wpływać na bezsenność, zawroty i bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, powstawanie nowotworów i innych dolegliwości

⚜️ Neutralizuje i przekształca strefy psychosomatyczne, czyli „negatywną” energię płynącą z niskich myśli i emocji takich jak stres, lęk, napięcie, nienawiść, zazdrość, gniew itp., które można spotkać wszędzie, a szczególnie w miejscach wielkich katastrof, bitew, awarii, itp., a także w zwykłych miejscach gdzie dzieją się rzeczy mające wpływ na ludzkie życie (np. cmentarze, sądy, siedziby instytucji, sale konferencyjne, szpitale itp.), na „pozytywną” energię. Energię tą szczególnie silne odczuwają niemowlęta i dzieci, ale również większość dorosłych.

⚜️ Neutralizuje i transformuje smog elektromagnetyczny tj. promieniowanie elektromagnetyczne (generujące i zasilające niekorzystne pola torsyjne. Więcej w artykule:
http://www.torsionfield.eu/?page_id=183 ) z naszego szerszego otoczenia. Najbardziej zanieczyszczają smogiem elektromagnetycznym nasze środowisko naturalne :systemy radarowe , radary wojskowe i lotniskowe, nadajniki GSM, telewizyjne i radiowe, nadajniki Wi-Fi, routery, instalacje wojskowe, elektrownie, linie energetyczne, szpitale, elektrownie jądrowe. Smog elektromagnetyczny powstaje również w każdym gospodarstwie domowym. Jego źródłem jest elektronika użytkowa (radia, telewizory, lodówki, mikrofalówki itp.), telefony, żarówki, kineskopy, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia bezprzewodowej komunikacji (WiFi, bluetooth).

⚜️ Poprzez działanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz ich zróżnicowanych wibracji, pomaga rozwijać pożądane psychiczne i osobowościowe cechy czy umiejętności człowieka (w tym intuicję, klarowną introspekcję, świadome śnienie, kontrolę własnych emocji, wizjonerstwo i inne)

⚜️ Uzdrawiają ciało – położone w chorym miejscu uzdrawiają i neutralizują ból, poprawiają nastrój, łagodzą depresję (poprzez aktywację pracy szyszynki oraz reszty układu endokrynnego, powiązanego z poszczególnymi czakrami i meridianami, które zasilają lub harmonizują)

⚜️ Wzmacniają biopole człowieka co wspomaga proces leczenia wielu chorób. Wartość wibracyjna naszych orgonitów wynosi średnio 25000-35000 Bovisów (energetyka przeciętnego człowieka oscyluje w granicach 6500-7000 Bv)

⚜️ Działają na organizm harmonizująco, tonizująco, lekko witalizująco, ożywiająco dzięki czemu czujemy się bardzo dobrze, pełni życia i bardziej wypoczęci niż zazwyczaj.
zastosowanie orgonitów o specyfice danego żywiołu (seria Elementals) wspiera działanie żywiołów w naszych ciałach, wspomaga związane z nimi organy (zależności te opisuje Tradycyjna Medycyna Chińska – graf w załączeniu) i linie zasilania (meridiany). Konkretne kamienie wspierają działanie czakr i poszczególnych segmentów pola energetycznego (powłoki fizycznej, eterycznej, emocjonalnej, mentalnej, a przez to połączenia również z przyczynową).

⚜️ Delikatne pobudzają kreatywną naturę, siłę i energię życia (Kundalini Shakti, kanały Ida i Pingala, Shushuma)

⚜️ Harmonizuje i czyści wodę z zanieczyszczeń energetycznych, podnosi jej wibracje, wpływa swoim polem torsyjnym na pole informacyjne wody, powodując układanie się jej klastrów w harmonijne struktury (przyswajalne łatwiej dla komórek ciała)

⚜️ Przedłuża trwałość i jakość żywności, szczególnie owoców i warzyw, nie powinno go zabraknąć w lodówce, pod pojemnikiem, w którym trzymamy wodę itp.

⚜️ Ma silne ochronne i regeneracyjne działanie, wspomaga procesy leczenia.
W kontekście detoksu, wspomaga organizm w usuwaniu niesynchronicznych częstotliwości w postaci toksyn, metali ciężkich, pasożytów (które oprócz formy fizycznej zawsze istnieją też w ciele na matrycach energetycznych jego powłok), patogenów, pozostałości promieniowań, bytów zewnętrznych i innych obciążeń (np. emocjonalnych traum).
Orgonit jest katalizatorem detoksykacji. Powoduje ruch w naszym polu aurycznym, co bezpośrednio przekłada się na fizyczne funkcjonowanie całego organizmu.
Blokady powodujące dysfunkcje naszych systemów i organów „rozpuszczają się” sukcesywnie, zostają wyprowadzone przez świadomość z podświadomości na światło dzienne, co pozwala nam je przepracować, zrozumieć i pożegnać raz na zawsze.
Ten proces to najważniejszy czynnik oddziaływania orgonitów.
Powodem tego jest to, że przybywamy na ten świat, by ewoluować z naszym postrzeganiem, poszerzać swoją świadomość i wzbogacać wartość i jakość otaczającej nas rzeczywistości.

Orgonit nie jest „magicznym amuletem”, załatwiającym za nas wszystko, z czym się mierzymy. Jest za to wspaniałym kompanem tej „podróży”, zwanej życiem, we wszystkich jego przejawach. Jako część świadomości Ziemi (GAI, poprzez transmitery jej świadomości, którymi są kamienie), wspomaga nas na naszych ścieżkach ewolucyjnych – zarówno indywidualnych (człowiek), jak i kolektywnej (cywilizacja).
Potwierdzi to każdy, kto doświadczył już prawdziwego dobroczynnego działania orgonitów i był w stanie odczuć te wpływy jako obiektywny obserwator.

Zachęcamy również gorąco do próbowania samodzielnego konstruowania orgonitów (informacje na ten temat można znaleźć w internecie na stronach tematycznych i forach), jeśli nas to „przyciąga”. W dzisiejszych czasach, ilość produkowanych orgonitów jest tylko kroplą (jednak jakże ważną) w morzu potrzeb. Wzrastająca świadomość ludzi oraz ich chęć i motywacja do rozwoju powodują coraz szersze zainteresowanie ludzką duchowością oraz mechanizmami kierującymi naszą rzeczywistością. Temat orgonu jest jedynie jednym z nich i uzupełnia komplementarnie resztę tej wiedzy.

Celem każdego producenta orgonitów powinno być najwyższe dobro jego użytkowników. To wspaniała misja i przygoda, którą również i my możemy realizować dzięki Wam. 🙂 Ta pasja napędza nas każdego dnia i razem z innymi twórcami tego świata pomaga budować lepszą i bardziej przyjazną rzeczywistość dla nas wszystkich.

Autor artykułu Lukas Slowek – EQUILIBRIUM ORGONE DYNAMICS

Mam nadzieję, że artykuł był wyczerpujący. Osobiście uważam, że to z jakiego źródła pochodzi nasz orgonit i z jaką intencją został wykonany ma największe znaczenie. To przedmiot mistyczny i bardzo osobisty. Energia z jaką emanuje jest bardzo istotna. Gorąco polecam orgonity od Equilibrium.
Link do najlepszych orgonitów pod słońcem:

https://www.orgonedynamics.pl/

Pozdrawiam z miłością Dziewanna.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s